Uwatec Smart Com

Smart Com – En helt ny generation af dykkercomputere

Historisk baggrund
Da de første dykkercomputere så dagens lys i 1970-erne, var det relative simple mekaniske instrumenter. Nogle af de første “computere” fungerede ved at en fleksibel luftbeholder via et zinderfilter (meget finkornet filter) var forbundet med en anden beholder med en viser. Efterhånden som luften blev presset igennem filteret indikerede viseren hvor meget gas dykkeren havde optaget. Når trykket så igen aftog blev luften presset tilbage igennem filteret. Efterfølgerne for de første computere målte trykket og havde en eller anden form for tidsmåler indbygget. Ud fra de to informationer kom der så nogle meget simple skalaer mere eller mindre relevante og brugbare informationer til dykkeren. Næste generation var automatiske lommeregnere. Nu var tabellen flyttet ind i et elektronisk instrument, der ud fra en given tid og en maksimal dybde angav hvor lang tid man kunne dykke. Gik man over grænsen og skulle lave dekompressionsstop, kom der også informationer om det. Der var stadig ikke den store fordel eller større sikkerhed med de instrumenter, for det var stadig simple regneprogrammer taget direkte fra de eksisterende dykkertabeller.

3. generation
Denne generation af dykkercomputere begyndte at tage hensyn til den måde dykket blev udført på. Nu kunne man være længere tid i vandet uden at skulle udføre dekompressionsstop. Programmerne, computerne nu benyttede, udnyttede multilevel beregninger. Det betyder computeren hele tiden registrerer dybde og tid. Ud fra disse to informationer beregnes den aktuelle nitrogen optagelse i kroppen. Den Schweiziske professor Bühlmann udviklede en matematisk model Bühlmann ZH-L8, hvor ZH står for Zürich og L8 refererer til det antal halveringstider den benytter. Bühlmanns modeller benyttes den dag i dag i praktisk taget alle computere, med forskellige former for tilpasning afhængig af hvor modellen benyttes. Denne generation computere var lige så revolutionerende i sin opbygning som de 2 foregående typer. Specielt fordi den kunne beregne nitrogen optagelsen i kroppen ud fra det aktuelt gennemførte dyk og ikke udelukkende  ud fra en given maksimum dybde samt total tid. Det gav anledning til mange og meget højlydte diskussioner i 80-erne og langt ind i 90-erne, om hvor vidt det var sikkerhedsmæssigt forsvarligt. I praksis var der en meget højere sikkerhedsmargen på computerne end nogen eksisterende tabel. Problemet var sandsynligt, at de dykkere der benyttede computerne ikke altid forstod, hvordan de skulle benyttes og mange brugte dem til at dykke meget dybere og i længere tid end oprindeligt tiltænkt fra fabrikanterne. Et andet stort problem var og er stadig, at mange benytter computeren til at dykke alt for mange dyk om dagen og i mange efterfølgende dage. Da computerne blev “rigtige” computere, var der nok ingen der havde regnet med, at dykkerne ville bruge dem til at udføre op til 5 dyk om dagen i flere dage ja endda uger i træk. Bühlmanns matematiske model er tilpasset flere gange, for på forskellig vis for at tage højde for de mange gentagne multilevel dyk, der udføres. Uanset hvordan modellen er blevet tilpasset, har der dog hele tiden manglet, at blive taget højde for flere andre elementer, du som dykker bliver påvirket af. Temperatur, arbejdsbelastning, antal dybe dyk, antal gentagne dyk, antal op- og nedstigninger, antallet af gange opstigningshastigheden ikke bliver overholdt ja måske endda ikke gennemført dekompressionsstop.

Den nyeste generation
Den nyeste generation af dykkercomputere, Uwatec Smart og Smart Com, tager hensyn til alle disse elementer. Uwatec computere har længe inkluderet Bühlmanns matematiske model ZH-L8 ADT, hvor ADT står for adaptive model, tilpasset model. Med den tilpassede model vil computeren måske anbefale en dykker at gennemføre et dekompressionsstop, hvis han overstiger den anbefalede opstigningshastighed, arbejder hårdt eller er udsat for meget kulde. En anden fordel med ADT-modellen er, at computeren udregner behovet for den nødvendige luftmængde på dybe dyk. Ved nitrox dykning kan den desuden beregne CNS belastningen. Smart Com kan indstilles til 100% ilt.

Permanente skader ved mikrobobler
Uwatec har nu i samarbejde med DAN påvist, at dykkere der udfører gentagne dyk selv inden for standard ikke-dekompressions grænserne udvikler mikrobobler. Mikrobobler kan være en forløber for dannelsen af større bobler, der kan medføre trykfaldssyge. Normalt vil mikrobobler ikke medføre nogen synlige øjeblikkelige problemer for dykkeren, men de kan medføre permanente skader. Specielt dykkere med foramen ovale (hul imellem de to hjertekamre) har specielt stor risiko for skader. Med to ekstra bogstaver, er Bühlmann tilpassede model blevet udvidet, så den nye model der nu benyttes hedder ZH-L8 ADT MB, hvor MB står for mikrobobler. Den nyeste generation computere kan derfor programmeres til at undertrykke eller helt udelukke mikroboblerne. Nu er computerne ikke længere simple matematiske programmer, der udelukkende beregner din nitrogen optagelse ud fra en given dybde og tid. Med Uwatec Smart computerne er dykkercomputerne kommer ind i den rigtige computer tidsalder og ikke kun mere eller mindre veludviklede lommeregnere, i en moderigtig vandtæt indpakning. Smart Com tager hensyn til alle de faktorer, der tidligere ikke kunne medtages i beregningerne: temperatur, arbejdsbelastning, gentagne dyk, for hurtig opstigning, yo-yo dykning, flere dages gentagen dykning uden pause, udeladt deko-stop plus du kan indstille den så du minimerer og i bedste fald undgår mikrobobler. Er det nu sikkert at dykke med alle de nye ting? Det er ubetinget mere sikkert at dykke efter de nyeste retningslinier end efter de gamle matematiske modeller, selv om mange dykkere mener det Jacque Cousteau dykkede med og efter, stadig må være det bedste. Der er sket meget i de sidste år med hensyn til computere og sikkerhed. Lige som med alt andet i denne verden sker der en udvikling og sikkerheden forbedres hele tiden. Vil du dykke mest sikkert, skal du benytte den nyeste viden. Det gør de nye Smart computere.

Tilbagekald af Smart computere
Var det ikke Smart computerne der blev tilbagekaldt? Jo, alle solgte Smart computere blev ombyttet grundet risiko for fejl i en chip. Fejlen viste sig ved, at displayet frøs under opstigning. Det vil sige, der var to computere på verdensplan, der havde dette problem inden Uwatec tilbagekaldte alle de solgte enheder. En af fordelene ved at købe en computer fra markedets største (og amerikansk ejet) producent er ubetinget, at de har både midler og evne til at tage den slags beslutninger, inden nogen kommer galt af sted. Ombytningen var selvfølgelig gratis og alle fik en helt ny computer uanset antal dyk og udseende. Læs mere her.

Holder den hvad den lover?
Nu er ord jo billige og computere kan være svære at finde ud af, så det var med spænding luften for første gang blev tilkoblet og der lød et forsigtigt bip fra Smart Com-en, da den tændte. Jeg vil med det samme sige, jeg blev dybt imponeret i løbet af de 2 uger jeg testede Smart Com. Igennem alle de år, der har været luftintegrerede computere på markedet, har jeg frarådet alle der ville høre på det, at købe den slags instrument. Hvorfor sammenbygge noget, når der ikke var behov for det? Nu er der fornuft i sammenbygningen, for Smart Com benytter alle informationerne til beregning af din nitrogen optagelse og afgasning. Der ud over får du advarsel ved lavt flasketryk og for stort forbrug af luft.

Hvordan er den så at dykke med?
I sin grundindstilling er Smart Com lige så ukompliceret, som alle tidligere Uwatec modeller. Uwatec har ubetinget det bedste display og visning af alle relevante informationer. Uwatec koncentrerer sig om at levere dykkerinstrumenter, der er udviklet med henblik på funktion og ikke design . Det er ikke uden grund Uwatec benytter flyinstrument designere til at designe deres display. Det er nemt at overskue og let at aflæse. Det kan ikke lade sig gøre på en lille smart armbåndsurligende computer og Smart Com er da også en af markedets største computere, uden på nogen måde at være stor og klodset. Alle informationer kommer frem i en naturlig rækkefølge og i inddelte grupper, der gør det let og overskueligt hele tiden at have 100% overblik over hvad der foregår. Displayet er opdelt i to ruder, hvor den største og øverste giver alle dykkerinformationerne : Dybde, maksimum dybde, dyktid, tid før dekompression, opstigningsinformationer og som noget nyt for Uwatec, temperatur samt iltindhold i åndingsgassen. De sidste to informationer kunne jeg godt undvære. Uanset antallet af informationer, er displayet stort nok til at alt nemt kan aflæses via store tal i specifike felter, hvor kun en information gives. Jeg har tidligere dykket med computere, hvor der kom flere informationer i det samme felt. Det er forvirrende og kan absolut ikke anbefales. Det nederste og lidt mindre display viser alle luftinformationer: Tryk på flasken, og resterende lufttid på nuværende dybde, inkluderet luft nok til opstigning og eventuelle stop på vej op og den luftreserve du selv har indstillet. Desuden indeholder dette display alarm for lavt flasketryk og stort luftforbrug. Det lyder måske som mange informationer, men det er alle nogle du har behov for når du dykker. Med færre informationer ville du ikke kunne dykke lige så sikkert.

Hvordan er den så i vandet?
Kort og godt pragtfuld. Tallene er store, let aflæselige og der er plads nok imellem dem, så man ikke kommer i tvivl om, hvad det er man ser. Igennem hele dykket er det let og overskueligt at følge med i hvad der sker. Som noget nyt, havde jeg mulighed for at se, hvor lang tid jeg faktisk havde luft nok til at blive på 30 meter for at kigge på den store havbars, der normalt står lige ud for stranden i Puerto del Carmen. Ret fedt at vide der er luft nok til yderligere 23 minutter sammen med den flotte fisk, inkluderet luft nok til hele opstigningen og sikkerhedsstoppet, der vil endda være 50 bar tilbage, når jeg kommer op. Pokkers ikke-deko tiden kun er 16 minutter på de 30 meter. Grunden til at jeg ved, der vil være 50 bar tilbage når jeg kommer op, er at jeg inden dykket via den infrarøde port havde indstillet Smart Com-en til 50 bar som “sikkerhedstryk”. Det vil sige det tryk, hvorefter den resterende lufttid bliver beregnet. Ud over dette, kan du selv indstille hvornår du vil have advarsel for “lav for luft”. Denne advarsel kan indstilles fra 50 til 200 Bar. Advarslen for lav tryk gives som visuel ved en blinkende flaske med et udråbstegn, samt hørbart ved et bip hvert 4. sekund. Du bestemmer selv om du vil kunne høre advarslen. Beklager, men jeg kan ikke sige noget om luftadvarslen, da jeg ikke fik den at høre. En ting er dog helt sikkert, de for mig nye informationer gjorde, at jeg følte mig endnu mere tryg og afslappet under dykkene, jeg havde sammen med La Santa Divecenter de følgende 2 uger. Der var dog flere af advarslerne og alarmerne jeg fik at høre. Du er ikke i tvivl om, at der er noget du skal have ændret i en fart når alarmen går. Med de nyeste computere, er det praktisk taget umuligt at gennemføre et dyk i bare en lille smule dønning, uden flere gange at blive mindet om at dybden ændrer sig lidt for hurtigt. Det var ikke usædvanligt at høre bip-bip-bip og se feltet med opstigningshastigheden vise 150% samtidig med at slow pilen også blinker. Alarmen bliver højere og højere, afhængig af hvor stor din overskridelse af hastigheden er. Ved efterfølgende check, på den medbragte PC-er, kunne jeg dog se det i de allerfleste tilfælde drejede sig om 4-8 sekunders for hurtig opstigning og jeg fik da heller ikke nogle mærkbare følger af det. En anden advarsel, jeg fik fremtvunget, var besked om for stort luftforbrug. Smart Com-en udregner luftforbruget løbende. Trykføleren for flasketrykket er så følsomt, at den registrerer hvert eneste åndedræt. Den resterende luftbundtid beregnes hvert 4. sekund ud fra nuværende flasketryk, temperatur og de data der løbende indsamles under dykket. For at udregningerne kan blive nøjagtige nok registrerer Smart Com trykændringer i flasken ned til 0,015 bar. Den resterende bundtid er den tid du kan være på den nuværende dybde, inden du bør påbegynde opstigningen. Der er indregnet luft nok til opstigning, niveaustop eller dekompressionsstop og du vil nå overfladen med det reservetryk, du selv har indstillet. Reservetrykket kan indstilles fra 20 til 120 Bar, hvilket skulle kunne dække alles behov.

Nyt og unikt
Det nye og unikke ved Smart Com er, at den kan indstilles til 6 forskelle niveauer (Levels – L0 til L5) med hensyn til mikrobobler. Problemet med mikrobobler er, at de ikke umiddelbart giver skader. I dag ved man de på sigt giver dykkeren permanente trykskader. I niveau L0 er antallet af mikrobobler ikke minimeret, med andre ord får du ikke niveaustop, men udelukkende en ikke-deko tid oplyst. Ved niveau L5 bliver mikroboblerne minimeret eller helt undgået. Jeg ville ønske jeg havde haft den mulighed fra min første computer, som jeg købte i 1987. Hvorfor udsætte sig selv for en risiko, når den kan minimeres eller i bedste fald helt undgås? OK – da jeg købte min første computer, kendte man slet ikke til mikrobobler og deres skadelige effekt. Man var begyndt at se trykskaderne på “gamle” mætningsdykkere fra Nordsøen, så man vidste der kom trykskader, selv om man havde undgået trykfaldssyge. Siden da er der gennemført mange forsøg og test og måleinstrumenterne er i dag meget bedre.

Niveau stop – en ny form for dykning
Indstillingen af niveauerne er nem via kontaktknapperne på Smart Com-en, hvor du umiddelbart inden dykket kan indstille det niveau du ønsker. Der vil automatisk blive taget hensyn til tidligere udførte dyk, hvor du ikke er nået at blive afgasset fra. For mig var det en ny og ganske anderledes oplevelse at udføre et dyk, hvor der pludselig kom information om, at jeg skulle holde stop på 9 – 6 og 3 meter og at det skulle tage 12 minutter, inden jeg nåede overfladen. I praksis kunne jeg blive lige så lang tid på dybderne uden dekompressionsstop, som hvis du dykkede på L0. Forskellen er, at du ret tidligt på et dybere dyk, vil få oplyst niveaustop (levelstop) på samme måde som dekompressionsstop. Forskellen er blot, at det er anbefalede stop og ikke som ved dekompressionsstop obligatoriske stop, som du skal holde for at risikoen for trykfaldssyge ikke bliver alt for stor. Det var faktisk rigtig betryggende at opleve de relativt dybe dyk (maksimum 30 meter) blev udført på en måde, så alle niveaustop i L5 indstillingen, blev gennemført uden nogen overskridelse af stop dybde og tid, selv om dykkerlederen faktisk ikke dykkede med en computer, der viste niveaustop. Først da vi gennemførte et vragdyk, blev de anbefalede stop overtrådt. For at se hvordan computeren opførte sig, fulgte jeg med op. Det eneste der sker, hvis du ikke overholder de anbefalede niveaustop, er at computeren automatisk går til næste lavere niveau. Så fra at være i L5 gik den automatisk til L4 og viste det øverst i displayet. Efter dykket kan du så ud fra det niveau du ender op i, se hvor stor en procentdel mikrobobler, der suser rundt inden i dig. Næste gang bliver jeg bare hængende på niveau stoppene, ind til Smarten siger jeg har gjort mit bedste for at minimere eller helt undgå bobler. Hvor ville det være dejligt, hvis man kunne se dem, så var det trods alt nemmere at forstå. En ting er dog helt sikkert, jeg vil i fremtiden udelukkende benytte niveau L5 for at minimere risikoen for skader. Skader hvis følgevirkninger først viser sig senere i livet. Jeg skal bare vænne mig til at lave stop på vejen op og det er jo trods alt meget i mod min børnelærdom, hvor jeg altid fik at vide, man skulle dykke uden stop. Heldigvis giver Smart Com-en alarm, hvis man skulle komme i en situation, hvor det ikke er nok med niveaustop, men du skal udføre et rigtigt deko-stop. Du får besked via et blinkende deko-tegn og bip, så det kan ikke overses.

Personlig computer
Smart computerne er mere end nogle andre computere lavet, for at du selv kan indstille din computer med dine personlige præferencer og advarsler. Du kan selv direkte på computeren indstille dit foretrukne mikroboble niveau samt iltindholdet, hvis du dykker med nitrox.
Via den infrarøde port kan du desuden bestemme mange andre funktioner, der blandt andet har betydning for beregningerne af din gasoptagelse:

  • Arbejdsbelastning
  • Maksimale ilt partialtryk
  • Dybdealarm
  • Hvornår skal en angivet nitroxblanding nulstilles
  • Skal computeren kun køre i “gaugemode”. Gasberegninger foretages ikke.
  • Lydalarm til eller fra
  • Metrisk eller imperialistisk måleenheder
  • Reserveluft alarm
  • Lav for luft alarm

Indbygget infrarød interface
En rigtig dejlig og stor fordel ved de nye Smart computere er, at interfacen er indbygget og programmerne er inkluderet, når du køber computeren. Ikke noget med en ekstra regning på 800-1500 kroner for at kunne downloade informationerne. Det hele foregår via en infrarød port og Smart computeren logger op til 100 dyk. Informationerne indsamles og vises med 4 sekunders interval. Det er helt utroligt, alle de informationer du får helt automatisk. Jeg vil anbefale dig at gå ind på Uwatecs hjemmeside, hvor du gratis kan downloade hele programmet og se, hvor godt det er. Havde jeg haft den mulighed tidligere, er det helt sikkert jeg ville have logget alle mine dyk og skrevet kommentarer til dem, som jeg gjorde på den sidste ferie. Dykning på Lanzarote er skøn og bedre end jeg huskede det for 11 år siden, hvor jeg allerede på det tidspunkt var stoppet med at skrive andet end dyk nr., tid og dybde. Denne gang er der også noteret nøjagtigt sted og hvor det er bedst at finde Angel sharks, rigtig store havbars eller hvor det var, barracudaerne stod i stimer på 50-100 stykker, Pigrokkerne hviler sig og hvor mange vrag det nu er, der ligger ved Puerto del Carmen. Næste gang er jeg slet ikke i tvivl om, hvilke ture jeg skal med på – dem alle…….

Konklusion
Alt i alt den bedste computer jeg har dykket med til dato og med suverænt det bedste logge- og download program. De gamle Uwatec computere var gode, men ikke meget bedre end de fleste andre computere. Den nye Smart generation er en helt ny og unik type computer, som alle andre med sikkerhed inden for de næste par år vil efterligne, for at du kan dykke mere sikkert. Tænker du på ny computer, kan jeg kun anbefale Smart Com.

Yderligere information
Du kan læse endnu mere om Smart computerne på http://www.uwatec.com hvor der også er en rigtig god demonstration af alle computernes funktioner. Check også Smart Com demo, som der er genvej til på Uwatecs forside. På demoen kan du se alle de informationer du modtager under et dyk.
God fornøjelse