Sikkerhedsregler

Sikkerhedsregler

I 1999 vedtog de tre uddannelsesorganisationer for rekreativ dykning i Danmark, Dansk Sportsdykker Forbund, NASE Scandinavia og PADI fælles sikkerhedsregler på baggrund af flere tragiske ulykker.
Ved deltagelse på aktiviteter med Dykkercentret, skal disse sikkerhedsregler ubetinget følges. Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os i en af forretningerne.

Regler for Sikker Dykning
Udskriv sikkerhedsregler 9KB

 1. Have et godt helbred for at dykke. Ikke være under påvirkning af alkohol eller medikamenter når dykning udføres. Vedligeholde ens færdigheder som dykker, samt tilstræbe videreudvikling af disse færdigheder ved oplæring. Repetere færdighederne under kontrollerede forhold efter perioder uden dykning.

 2. Være kendt med dykkeforholdene, hvis ikke, skaffe sig kendskab igennem lokale kilder. Dersom dykkeforholdene er vanskeligere end ens erfaring tilsiger, skal dykningen udsættes eller der skal findes et andet mere egnet dykkested. Kun deltage i dykkeaktiviteter, der står i forhold til ens træning og erfaring.

 3. Kun benytte komplet og vedligeholdt udstyr, som man er kendt med. Altid kontrollere udstyret før hver dyk. Aldrig låne ens udstyr til dykkere, der ikke er certificerede. Altid benytte komplet og vedligeholdt SCUBA udstyr der bl.a. indeholder vest (BC eller. lign.) påmonteret lavtryksinflator, alternativ luftkilde og manometer når der dykkes.

 4. Lytte til og følge den orientering der gives af dem, der leder ens dykkeaktiviteter. Hvor flere dykker sammen, skal der være udpeget en dykkerleder.

 5. Benytte sig af makkersystemet på alle dyk. Dette inkluderer:
       1. Altid udføre makkercheck inden påbegyndelse af dykket.
       2. Planlægning af dykket inkl. kommunikation. Altid dykke efter den lagte plan.
       3. Procedurer ved makker separation. Såfremt forholdene kræver det benyttes makkerline.
       4. Nødprocedurer i henhold til forskrifter.

 6. Vedligeholde ens færdigheder i brug af dykkertabellen. Aldrig gennemføre dyk, der kræver dekompression. Altid holde en god margen til tabelgrænserne. Benytte dybdemåler og tidtager på alle dyk. Begrænse dybden i forhold til ens uddannelse og erfaringsniveau. Foretage opstigning langsommere end 18 m./min. (anbefalet 10 m./min.). Gennemføre et sikkerhedsstop på 5 m. i minimum 3 minutter efter hvert dyk.

 7. Justere blyvægten i overfladen, således at man er neutral med tom vest. Opretholde neutral opdrift under vandet. Have positiv opdrift i overfladen, under hvile eller svømning. Sørge for at vægtbæltet kan fjernes i en nødsituation. Altid skaffe positiv opdrift, dersom en sådan situation opstår.

 8. Ånde dybt og roligt under dykket. Aldrig holde vejret eller “spare” på luften når der åndes komprimeret luft. Undgå hyperventileren ved fridykning. Undgå at overanstrenge sig selv under vandet og altid dykke i henhold til. ens egne erfaringer.

 9. Benytte flåde, bøje, båd eller anden støtte i overfladen, så vidt det er muligt.

 10. Være kendt med, samt følge, lokale dykkeregler og love, fiske- og fangstregler, kulturmindelove og bestemmelser vedrørende brug af dykkerflag.