Scubapro kursus for søværnet

DYKKERCENTRET uddanner militære serviceteknikere

DYKKERCENTRET skal i februar 2005, i samarbejde med Scubapro/Uwatec, uddanne militære serviceteknikere.
Søværnet vil i løbet af de kommende år udskifte flaskedykkerudstyret. Efter et års intensiv test af udstyr, fra forskellige producenter, er det bedste udstyr udvalgt. Fra 2005 vil de første enheder og Søværnets Teknikskole tage nyt og moderne udstyr i brug.
Til SCUBA dykning med luft blev følgende godkendt: Scubapro Mk18/S600 DIN 300 regulatoren, Scubapro Master Jacket monteret med vestflaske og A.I.R. II, enkeltflasker i 18 og 15 liter.
Ud over udskiftning af regulatorer, veste og flasker kommer søværnets dykkere, som noget helt nyt, til at benytte Uwatec Smart Com dykkercomputere på deres dykninger i fremtiden. Det betyder at alle nye SCUBA dykkere, der uddannes ved Søværnets Teknikskole, nu vil blive uddannet i brug af dykkercomputer. Kursisten samt instruktørerne kan efter dykket sammen gennemgå alle faser af dykket for på den måde, at opnå de sikkerhedsmæssigt bedste rutiner. Desuden kan de kommende erhvervsdykkere nu fra første dag i vandet sikre, at de bliver udsat for en væsentlig mindre risiko for trykskader. De nye Uwatec Smart computere kan tage hensyn til dannelse af mikrobobler og indstilles, så dykket kan afsluttes med et meget begrænset antal eller i bedste fald ingen mikrobobler. Det nedsætter risikoen for senskader, der først viser sig mange år efter dykkenes gennemførelse.
Det første udstyr forventes leveret foråret 2005.

Udstyrsbeskrivelser om alt muligt udstyr
Find dit næste dyksted på Dykinfo
Retur til Pressemeddelelser
Se de sidste nyheder på dykcen.dk