Dykkerulykke 15. november 2001 rapport
Download i PDF 10KB

I forbindelse med den tragiske ulykke, der ramte Dykkercentret torsdag den 15. november, har jeg nu samlet alle for mig tilgængelige oplysninger.

Dato:
Torsdag den 15. november afgang fra Dykkercentret kl. 1730.

Aktivitet:
Natdyk ved Lynetten i den sydlige del af Københavns havn ved den gamle B&W dok. Planlagt i forbindelse med november måneds aktivitetsplan for ture i Dykkercentret. Alle certificerede dykkere kan deltage på disse aktiviteter. Vi sikrer, at deltagerne er certificerede, har udfyldt en personlig helbredserklæring samt gennemlæst og accepteret de Fælles Sikkerhedsregler.

Deltagere:
1 instruktør fra Dykkercentret - ansvarlig for aktiviteterne. 7 års instruktørerfaring.
1 ansat i Dykkercentret var med som uerfaren.
1 dykker, der var tilmeldt som uerfaren. Længe siden sidste dyk.
1 dykker, der var tilmeldt som erfaren. Nylig uddannet Advanced dykker fra Dykkercentret med 9 loggede dyk i havet. Havde tidligere dykket natdyk i området.
1 dykker - omkomne, var tilmeldt som erfaren. 91 loggede dyk og certificeret advanced for cirka 6 år siden. Havde dykket inden for det sidste halve år samt flere gange i Danmark.

Vejrforhold:
Frisk til hård vind fra nordlig / nordvestlig retning.
Vand temperatur 9 grader.
Der var ingen bølger i dykområdet på grund af fralandsvind.
Overfladestrøm på grund af vinden.
Ingen strøm på bunden observeret under dykket af instruktøren.
Sigtbarhed i luft uendelig.
Sigtbarhed i havet 3 meter.

Sikkerhedsudstyr:
Mobil telefon.
DAN ilt-kuffert.
Båre.
Varmt vand.
2 biler med omklædningsfaciliteter under varme forhold.

Udstyr benyttet af den omkomne:
Personligt ejet komplet Scubaudstyr. Udstyret opfyldte minimum reglerne for udstyr i henhold til de Fælles Sikkerhedsregler.
Udstyret er undersøgt af Søværnets Teknikskole, der fandt alt OK. Ingen fejl ved udstyret.
Udstyret var efterset inden for det sidste år i Dykkercentret.
12 liter luftflaske lejet i Dykkercentret. Luftanalyse viste ingen fejl ved luften.

Dykkerplanlægning:
Dykområdet var af den ansvarlige blevet bedømt i dagtimerne, mens der endnu var lyst. Området blev fundet fuldt forsvarligt til at gennemføre det planlagte dyk i. Forholdene havde ved ankomst om aftenen ikke ændret sig siden bedømmelsen.
Dykket blev planlagt til at følge stensætningen ved den sydlige del af Lynetten i østlig retning i en afstand af cirka 20 meter. Efter 20 minutter skulle der svømmes mod land og den resterende del af dykket foregå tilbage langs stensætningen til udgangspunktet, hvor dykket skulle afsluttes. Maksimal dyktid 45 minutter. Maksimal dybde 10 meter. Minimum 30 bar på flasken ved afslutning af dykket.

Klargøring:
Dykstedet blev afmærket med strobe lys for at indikere, hvor dykket skulle starte samt afsluttes.
De erfarne dykkere dannede makkerpar. Den omkomne benyttede eget udstyr med undtagelse af flasken der var lejet i Dykkercentret. Den omkomnes makker benyttede lejet udstyr fra Dykkercentret. Inden dykket blev det observeret, at de to erfarne dykkere udførte et meget grundigt makkercheck. Det blev aftalt, at de erfarne ville holde sig i nærheden af instruktøren under dykket, men ellers ville dykke for dem selv.

Dykket:
I forbindelse med neddykningen fik den ene uerfarne (ansat i Dykkercentret) så store trykudligningsproblemer med ørerne, at vedkommende afbrød dykket efter cirka 5 minutter. Efterfølgende brugte instruktøren cirka 10 minutter på at hjælpe den anden uerfarne dykker med at finde sig tilpas i vandet efter den lange tid uden dykning. Da alt var OK, var de 2 erfarne dykkere selv påbegyndt dykket og de blev ikke efterfølgende observeret af instruktøren eller den uerfarne dykker. Instruktøren fuldførte dykket som planlagt. Der blev ikke observeret strøm under dykket. I overfladen mærkedes vinden tydeligt, da den blæste fra land og i en sydlig til syd sydøstlig retning.
Omstændighederne omkring de erfarnes dyk er ikke kendt nøjagtigt. Den omkomnes makker har oplyst, at omkomne var meget enerådig under dykket. På et tidspunkt kom begge dykkere i overfladen og har kontakt med hinanden. De mistede derefter kontakten og den ene svømmer til land. På det tidspunkt er de ret langt ude langs stensætningen og mere end 20 meter fra land. Svømmeturen til land er svær på grund af vinden og der bliver brugt kræfter. Tilbage på land søges der forgæves efter den omkomne med lygte. Der kan ikke ses lys fra den omkomne. Den uerfarne, der tidligt afbrød dykket, kontakter den erfarne da han ikke modtager OK signal med lygten. På dette tidspunkt er den erfarne i vandet igen med ABC-udstyr for at søge efter den omkomne, men opgiver dette da den omkomne ikke kan ses eller høres. Instruktøren bliver kontaktet og der bliver slået alarm via 112.

Eftersøgning:
Instruktøren kørte til den sydlige del af havnen ved varmeværket for at søge efter den omkomne, der ville blive ført i den retning af vinden. Med mindre vedkommende blev blæst ned igennem Øresund. Det er i dette område den omkomne senere findes.
Københavns Brandvæsen samt politiet iværksatte en eftersøgning fra land og med gummibåd. Fra Søværnet deltog en helikopter i eftersøgningen. Helikopteren var udstyret med "natsyn" samt varmesøgende radar. Efter godt en times søgen blev den savnede fundet flydende livløs på ryggen med ansigtet op i den sydlige del af havnebassinet. Vesten var fyldt med luft. Vægtbæltet var ikke smidt.
Genoplivning blev forgæves forsøgt af personale fra lægeambulancen.
Ud fra fundstedet må det med stor sandsynlighed formodes, at den omkomne har svømmet meget for ikke at blive ført ud af havneområdet og ned igennem Øresund.

Dødsårsag:
Det er fra politiet oplyst, at den omkomne døde ved drukning.

Bemærkninger:
Det vides med sikkerhed, at alle sikkerhedsregler ifølge de Fælles Sikkerhedsregler blev overholdt.
Der har fra ingen involverede parter på nogen måde fremsat kritik af den ansvarlige eller nogen af deltagernes handlemåde. Personligt finder jeg, at alle har ydet deres yderste og det rigtigste i forbindelse med ulykken.
Det er klart, at der efterfølgende har været tænkt mange tanker og været ført mange samtaler om, hvad og hvordan det kunne gå så galt. Hvad der er sket i overfladen med den omkomne får vi aldrig at vide og jeg finder det ikke værdigt at gætte om det.
I Dykkercentret har vi efterfølgende indført yderligere krav til alle, der ønsker at deltage på de aktiviteter vi arrangerer. Det medfører blandt andet, at alle deltagere som minimum skal benytte udstyr, som det der stilles til rådighed for dykkere, der lejer udstyr i Dykkercentret. Ved natdykning vil det betyde, at der fremover vil være krav om at alle skal benytte 2 lygter samt knæklys eller strobe. Knæklyset eller stroben skal være tændt ved dykket start og må ikke aftages eller slukkes før dykkeren er tilbage på land. Det er noget alle lærer på Advanced kurset, men desværre ikke alle overholder senere. Vi har tidligere krævet dette af alle, men ophørte med det for at undgå de utallige diskussioner, der var med dykkere der havde eget udstyr og ikke ønskede at leje eller købe udstyr fordi deres eget ikke var tilstrækkeligt. Der ud over vil der altid blive medbragt båd samt motor på alle dyk, selv om der dykkes mindre end 50 meter fra land.
Jeg har personligt været ansvarlig for aktiviteterne i Dykkercentret igennem de sidste 14 år, hvor vi har logget over 5.000 dyk om året i havet. Vi har samlet logget mere end 50.000 dyk i havet. Dette er den første ulykke, der har ramt os og jeg påtager mig til fulde ansvaret.
Jeg finder udtalelserne i BT fra Dansk Sportsdykker Forbunds formand Karl Gunnar Gregersen for fuldkommen urimelige og forstår ikke at han som formand for DSF vil udtale sig om den ulykke vi blev ramt af, uden som minimum at kontakte mig først. Jeg forsøgte efter bedste evne at undgå den form for misinformation til skade for vores fritidsaktivitet. Umiddelbart efter ulykken at informerede jeg bredest muligt i form af den udsendte pressemeddelse, der var og er at finde på vores hjemmeside. De af Karl Gunnar Gregersen fremsatte påstande er ukorrekte og skulle med denne rapport være tilbagevist.
Jeg håber ikke for nogen, at skulle kommer i samme situation og vil takke for de trøstende og støttende ord og mails vi har modtaget.
Jeg har talt med den omkomnes forældre, der oplyste at de havde talt om risikoen i forbindelse med dykning og denne aftens dyk. Begge parter var opmærksomme på risikoen ved dykning generelt og forældrene havde inden denne aften accepteret valget foretaget af deres datter. Hun ønskede at dykke uanset risikoen.
Der skal ikke herske tvivl om, at vi også i fremtiden vil gøre alt for at vores aktiviteter gennemføres så sikkert som muligt. Vi vil dog aldrig kunne garantere risikofri dykning.

Med venlig hilsen René Nielsen