Manual til Seac Sub trykluftharpun

Seac Sub Asso tryklufharpun

Trykluft harpunen udnytter energien fra den komprimerede luft der er i løbet på harpunen. Når harpunspydet skubbes ned i løbet komprimeres luften og trykket opbygges. Skudkraften øges proportionalt med det indre tryk i harpunen. Dette tryk kan øges ved bruge den medfølgende pumpe eller nedsættes ved at lukke noget af luften ud af ventilen. ASSO harpunen er fabriks samlet med et indre tryk på 20 bar (285 PSI). Harpunen leveres og er pumpet til 20 bar.

Advarsel: Husk at låse harpunen inden du lader, så undgår du at skyder harpunen af ved et uheld.

Når du skal lade harpunen bør du støtte harpunen mod din hofte eller din fod, dette afhænger af længden på din harpun. Indsæt harpunspydet i harpunen og benyt ladegrebet til at presse spydet ned mod håndtaget på harpunen. Spydet skal presses så langt ned at harpunen klikker, og derved låser spydet.

Advarsel: Skyd aldrig harpunen af over vandet, da dette vil ødelægge harpunen.

Advarsel: Hvis du skal pumpe harpunen må du aldrig overstige de maksimale 20 bar (285 PSI). Hvis der benyttes et andet tryk end det foreskrevne kan harpunen eksplodere og forsage alvorlige skader.

Venligst vær opmærksom på følgende forholdsregler angående din egen og andres sikkerhed. Lad aldrig harpunen på land eller ombord på en båd. Afskyd aldrig harpunen ud i luften. Før afskydning sikre dig at spydet sidder korrekt. Hvis spydet ved et uheld glider ud (dette kan skyldes af kanten på spydet er slidt og derved ikke hæfter korrekt) må du ikke afskyde harpunen. Hvis du afskyder harpunen uden spyd skades harpunen. Hvis spyddet glider ud, genindsæt spyddet og afskyd normalt under vand. Efter hvert dyk skal du afskyde harpunen under vandet inden du går du af vandet. Peg aldrig med harpunen på andre mennesker, selv om harpunen er sikret. Når du lader harpunen hold mundstykket i et fast greb for at undgå at harpunen eller spyddet glider. Harpunen må ikke opbevares i solen eller meget varme steder. Harpunen bør altid ligge i skygge. Aldrig forsøg at lade harpunen hvis mundstykket er dækket af sand. Sand vil kunne lave alvorlige skader på løbet og stemplet. Efter brug af harpunen bør du skylde den i rigelige mængder vand. Pumpen bør kun benyttes når det er der indlysende at harpunen er lav på luft. Kontroller via sidehullerne at stemplet er helt ude i mundstykket og at det ikke sidder nede ved aftrækkeren. Vær sikker på at gevindet på pumpen og ventilen er rene, frie for sand og i god stand og at pumpe o-ringen er på sin plads. Konferer altid med skemaet når du skal pumpe harpunen for at sikre dig at du bruger det rette antal pumpeslag for at opnå det ønskede tryk. Vær opmærksom på at de oplyste antal pumpeslag er for harpuner der er blevet tømt for luft. Hvis harpunen skal transporteres med fly skal den tømmes helt for luft.

Hvis der skal laves et rutinemæssig vedligeholdelse tjek (olie eller stempel udskiftning) skal alt luften lukkes ud. Stil harpunen med mundstykket nedad, efter et par minutter kan harpunen tømmes for luft. Dette gøres ved at fjerne plastik kappen i bunden af harpunen så du kan komme til ventilen. Hold harpunen så ventilen vender væk fra øjnene og pres på kuglen i ventilen. Harpunen skal vendes væk fra øjnene da der kan sprøjte overskydende olie ud.

Vi gør kraftigt opmærksom på at alt service bør udføres af en autoriseret SEAC SUB forhandler/servicecenter. Dette indebære også udskiftning af olie samt udskiftning af stemplet.

Justering af aftrækkeren
Asso harpunen er samlet med en standard indstilling af aftrækkerens følsomhed. Den kan dog justeres så den passer til den individuelle.
Det er vigtigt at tjekke følsomheden af aftrækkeren før du bruger harpunen, hvis det er nødvendigt at modificere justeringen, skal du læse denne instruktion før justering. Vær forsigtig, en overfølsom aftrækker kan få harpunen til at skyde af, og dermed forsage alvorlige person skader. Modificeringen af justeringen skal ske imens der er tryk på harpunen. Harpunen skal være afladt, spydet være afmonteret og stemplet skal være helt ude i mundstykket. Når du vender harpunen om kan du finde en skrue under aftrækkeren. Med en skruetrækker kan du forøge følsomheden ved at skrue med uret og mindske følsomheden ved at skrue mod uret.

DYKKERCENTRET påtager sig ingen form for ansvar ved uheld uanset forholdsreglerne i ovenstående anvisninger er overholdt.

Komplet manual inkluderet diverse tegninger på engelsk. PDF 112KB.