Instruktør information Oms tilbagekald ventil

OMS tilbagekalder flaskeventiler for reparation.

Tilbagekald af flaskeventiler til dobbeltflaskesæt.
Dette tilbagekald er et par måneder gammelt, er kommet til vort kendskab sent og vedrører så vidt det er oplyst primært det amerikanske marked.
Men i disse tider hvor internet-shopping over store afstande bliver stadigt mere almindeligt er det nok alligevel bedst at vi iler med at viderebringe meddelelsen: En mindre serie af OMS’ manifolder er behæftet med en mindre fejl, der gør at man fra producentens side har valgt at tilbagekalde en mindre serie af roterende manifolder til ombytning.
Fejlen består i at manifolden er blevet udstyret med nogle o-ringe der er for små, hvorved åndegas kan lække ud. Det drejer sig om de sæt á tre o-ringe, der er udpeget herunder. Da det kan være svært at afgøre om man har en berørt manifold uden at skille den ad, opfordres man til at rette henvendelse til det sted hvor man har købt manifolden med henblik på en udskiftning af o-ringene.

Du finder yderligere information på http://www.omsdive.com/manifold-recall.html

Informationer er hentet fra BlueHorizons.dk