Instruktør information inflator

Tilbagekald af 15.600 BCD’ere og inflatorer.
Information fra BlueHorizons.dk

Utætte BCD’ere
Både Halcyon, Oceanic og Aeris hjemkalder nu en række produkter
Halcyon Manufacturing tilbagekalder 4000 BCD’er i en tilbagekaldelse, som synes at være den samme som har været i kraft siden forsommeren – i Danmark blev den blandt andet forwarded gennem Dykkercentrets nyhedsbreve mens tilbagekaldelserne fra Oceanic og Aeris synes at være nye. Halcyon Manufacturing udsendte meddelelse om at nogle af deres BCD’er kan have mindre utætheder, hvilket selvfølgelig kan føre til problemer med afbalancering og opdrift.
Firmaet har modtaget omtrent ti rapporter om lækkende veste, men har ikke hørt noget til egentlige skader på person eller materiel som følge deraf. Som konsekvens heraf tilbagekalder Halcyon alle deres BCD-inflatorer, hvor mundstykke og inflatorknap er udført i rustfrit stål. Tilbagekaldelsen indbefatter ikke inflatorer lavet i plastic.
De pågældende produkter er blevet solgt fra oktober 2003 og frem til maj 2004 både som individuelle inflatorer eller som del af en komplet BCD. Halcyon anmoder kunder med disse produkter om at holde op med at benytte dem, og kontakte den forhandler hvor produktet er købt med henblik på en gratis reparation. Nogle af de fejlbehæftede inflatorer er solgt som en del af en komplet BC-vest.
Yderligere oplysninger på Halcyons hjemmeside samt på US Comsumer Product Safety Commission” hjemmeside

Oceanic og Aeris: Pelagic Pressure Systems hjemkalder 11,600 Oceanic og Aeris BCD-inflatorer. Også her finder man at der er en risiko for at inflatorknappen sætter sig fast med risiko for ukontrolleret opstigning med hvad deraf kan følge af personskader såsom deko-syge og embolism. Yderligere info på “US Comsumer Product Safety Commission” hjemmeside samt på dette produktblad fra Oceanic