Sprængt flaske

Sprængt flaske

Derfor årligt flaskeeftersyn

Sprængkraften for en fyldt flaske er livsfarlig.

I Danmark er der lov for at alle trykluftsflasker, godkendt til dykning, skal trykprøves hvert 5. år. Trykprøvning foretages af Force Instituttet.
Ud over trykprøvning skal flaskerne visuelt efterses årligt for at sikre, at der ikke er rustdannelser eller anden forurening i flasken. Dette eftersyn kan alle i princippet foretage. I Dykkercentret anerkender vi kun flasker efterset af dykkerudstyrsforhandlere, der er medlem af Brancheforeningen for Dykkermateriel. Flasken skal være tydeligt mærket med eftersynsdato, oplysning om at flasken er i orden samt navn på stedet, der har foretaget eftersynet.
Cirka 50% af de flasker, der bliver efterset i Dykkecentret, indeholder forurening af den ene eller anden art.

Flasken på billederne er fra marts 1991. Den blev trykprøvet i 1996.
Flasken blev kasseret efteråret 1999 – 18 måneder før den skulle trykprøves.
Flasken var livsfarlig at fylde.

Vi kræver flasken efterset årligt for din og vores sikkerhed

Kasseret flaske.jpg (22957 bytes) Flasken på billedet blev modtaget for luftpåfyldning. Da det var 3½ år siden trykprøvning og der ikke var mærkat med bevis på et visuelt eftersyn inden for det sidste år, blev det krævet at flasken skulle visuelt efterses inden den blev fyldt.
Ved eftersynet viste det sig, at der var meget rust samt dybe rusthuller i flaskens bund. Force Instituttet checkede flasken og kasserede den med det samme.
Kunden og vi var meget overraskede over flaskens tilstand, da den jo var pæn udvendig.
Desværre viser over halvdelen af de flasker, der efterses, meget tydelige tegn på dårlig luftkvalitet fra mange kompressorer. Et dårligt filter i en kompressor og der af dårlig luft er livsfarligt for dig som dykker. Er luften ikke 100% ren risikerer du frysning af din regulator. Er der olie i flasken risikerer du at få “cementlunger”. Der ud over er det livsfarligt at dykke med dårlig luft.

Brug aldrig luft der lugter eller smager af noget. Luft til dykning skal være fuldkommen lugt og smagsfri. Er luften det mindste forurenet risikerer du at blive dårlig eller miste bevidstheden under dykket.

Indvendig 2.jpg (27545 bytes) Det ses tydeligt, at der har stået vand i bunden af flasken. De dybe rusthuller er formentlig kommet fordi det fugtsamlende materiale, der er i nogle nye flaske, ikke er blevet korrekt fjernet inden flasken er taget i brug. Fugtsamle kemikalierne ætser sig ned i stålet.

Normalt sprænger flaskerne når de fyldes, fordi de der udsættes for de største tryk- samt temperatur forandringer.

Sprænger en flaske, uanset størrelse, er det direkte forbundet med livsfare.

Bund indvendig.jpg (13774 bytes) Nærbillede af bunden med de dybe huller, der var baggrunden for at flasken blev kasseret.

Det er forbundet med livsfare at fylde en flaske med den for for tæring.

bund.jpg (22405 bytes) Udvendigt viste en afslibning af overfladebehandlingen, at der også på flaskens yderside var rustdannelse. Baggrunden for dette er en dårlig galvanisering samt manglende efterhærdning, der skal stoppe rusten efter flasken er fabrikeret.

Udskriv informationen på A-4 i PDF-format – 37KB