Sikkerhedsinformation kompressorer

VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION

Indskærpelse af regler vedrørende skift af separator og filterhuse på BAUER højtrykskompressorer.

Separatorer og filterhuse, som arbejder under højt tryk, er meget hårdt belastet og holder ikke evigt. Dette kom desværre til udtryk, da et højtryksfilterhus revnede ved 280 bar hos en bruger på Sjælland. Filterhuset fløj op igennem taget og landede 25 meter derfra. Der skete heldigvis kun materielle skader, men de enorme kræfter i højtrykssystemer blev understreget.
Arbejdstilsynet har efter en nøje gennemgang af hændelsesforløbet og en materialeundersøgelse af filterhuset krævet iværksat denne forebyggende oplysningskampagne, med indskærpelse af følgende punkter:
· Importøren skal skriftligt kontakte alle kendte brugere af anlæggene.
· Alle retningslinier i BAUER’s instruktionsbog skal overholdes.
· Højtrykskompressorer skal minimum én gang årligt efterses af personer uddannet specielt til servicering af højtrykskompressorer
· Beholdere under højt tryk (herunder separatorer og filterhuse) skal sikkerhedsmæssigt, ifølge BAUER, skiftes efter maksimalt 15 års drift (se vedlagte).
Scandinavian Gas A/S har overtaget aktiviteterne i Hahnemann Teknik A/S pr. 1.10.00, og som importør og distributør af BAUER kompressorer i Danmark står vi til rådighed med vejledning og assistance teknisk og vedligeholdelsesmæssigt.

Venlig hilsen

Scandinavian Gas DK , Nybrovej 93, 2820 Gentofte. Telefon 4593 6111, Fax. 4593 6162