Flaskerenser

Løs rust eller aflejringer i luftflasker
Følgende tekst og gode råd er modtaget fra Ole Nielsen i Østbirk:

Ved de årlige kontroller af luftflaskerne kan det oftest konstateres, at der ligger en del rust eller andre aflejringer inde i flaskerne, og hvordan får man dette ud igen?
Vi skal ikke til at lege UV-arkæologi, men bruge noget af det der bruges her. Injektorrøret og dens måde at arbejde på.
Der skal bruges en luftpistol og ca. 1 meter PVC slange.Skitse tegning
Et stykke plasticslange i passende tykkelse og en længde af ca. 1 meter. Åbningen i flasken giver tykkelsen på PVC slangen, dog skal der være så meget plads, at der kan komme returluft ind langs gevind og slange.
Ca. 10 centimeter fra den ene ende skæres der en slids, der er stor nok til at luftpistolens spids kan komme ind.
Den må ikke fylde hele det indvendige hul i slangen ud, der skal være plads til det luft der suges op nede fra flasken når luftpistolen påvirkes og danner et vakuum.
Injektorsug til fjernelse af gamle rester indvendig i luftflasker:
Tag en 12 mm. Slange på cirka 1 meter samt et mindre stykke 8 mm. Slange.
I 12 mm. Slangen skæres der et skråt snit ca. 10 centimeter fra enden, det må kun nå til cirka midten her i stikkes det 8 mm. PVC stykke efter at det er skåret skrå i en ende. Det er den skrå ende der skal ind i snittet. Tilse at det ikke kommer længere ind end at der stadig er fri passage og tape derefter til så de to slanger er samlet.
Stik derefter enden af PVC slangen ned i luftflasken og sæt en luftpistol til det korte PVC stykke. Så kan I selv regulere, hvor meget der skal suges.

Kommentar fra Dykkercentrets serviceteknikker:
Viser det sig ved det årlige flaskeeftersyn, at der er urenheder i flasken skal forureningskilden lokaliseres. Urenheder uanset størrelse eller beskaffenhed må ikke forefindes i luftflasker beregnet til dykning.
Væske, så som olie eller vand, skyldes dårlig luft. Den dårlige luft kan skyldes defekt eller manglende kondensdræn, der ødelægger filtrene. Bemærk – udluftes der manuelt vil blot en enkelt forglemmelse af udluftningen kunne medføre, at selv et nyt filter skal udskiftes. Ved den mindste tvivl bør luften analyseres og ikke benyttes inden der er sikkerhed for, at den er i orden.
Rust eller andre aflejringer bør fjernes inden flasken igen tages i brug. Selv de mindste urenheder vil nedsætte lufttilførslen til regulatorens 1. trin og kan i værste tilfælde stoppe den helt. At regulatoren fungerer og giver luft nok på overfladen, er ikke en sikkerhed for, at den også vil fungere tilfredsstillende ved stor belastning på 30 meter.

God luft skal ikke lugte eller smage af noget

Er du i tvivl, skal du ikke benytte den.