Blågrønne alger

Læs her om blågrønalger.

Disse informationer og billeder er fra  adressen: http://alger.dmu.dk, som ikke eksisterer længere.

Forholdsregler ved badning

Mange af blågrønalgerne danner giftstoffer og kan derfor give en forgiftning hvis man sluger meget vand med mange alger i. Det er dog yderst sjældent at man ser alvorlige tilfælde af forgiftning hos mennesker.

Når der er mange blågrønalger i vandet kommer de i kontakt med huden når man bader. I nogle tilfælde kan det give hudirritationer og udslæt.

På edyk.dk kan du købe en ny dykkermaske til undervandsvømning.

Hvem skal være specielt opmærksomme på algerne?

Mennesker med følsom hud eller hudallergi bør være ekstra opmærksomme, hvis der er mange blågrønalger i vandet.

Hvis man tidligere har oplevet hudproblemer efter at have badet i vand med blågrønalger bør man også være ekstra opmærksom.

Jo længere tid man opholder sig i vandet jo større er risikoen for at opleve symtomer.

Forældre bør ikke lade deres børn lege i vand med store mængder alger. Især ikke hvis der ligger opskyl af alger på strand- eller søbred.

Netop opskyl af blågrønalger har i flere tilfælde forårsaget alvorlige forgiftninger hos hunde og andre dyr. Formodentlig fordi de har spist algerne.

Se vores svømmefødder på edyk.dk og bestil dem til ferien eller rejsen.

Man kan se algerne

Heldigvis er det forholdsvis nemt at se om der er mange blågrønalger i vandet. De farver nemlig vandet eller danner plamager på overfladen. Algerne kan være grønne, blågrønne, grønbrune, brune og gule. Når de er ved at dø danner de kraftige hvidlige fnug i vandet. Er man i tvivl kan det være en god ide fx at spørge livredderne til råds.

Hvad får algerne til at blomstre op?

Langt de fleste alger i havet kan betegnes som en slags simple, mikroskopiske planter, som lever fritsvævende i vandsøjlen.

Ligesom planter på landjorden er forudsætningen for deres eksistens sollys, næringssalte og kuldioxid, men i havet spiller havets fysiske forhold (strøm, bølger, temperatur, indhold af næringssalte osv.) en afgørende rolle for algernes vækst, fordeling og koncentration, og disse er med til at forme en årlig cyklus af algemængden.

Algeopblomstring betyder, at alger forekommer i meget store mængder, og forudsætter, at livsbetingelserne er gunstige. Opblomstring sker naturlig om foråret, når lyset tager til, og næringssalte gennem vinteren er blevet blandet op til overfladen. Om foråret opbygges samtidig en skilleflade mellem koldt vand under et relativt tyndt sol opvarmet overfladelag.

Alger lever hovedsageligt i dette øvre lysrige lag, som er velblandet af vind og bølger, men når de dør, synker de dybere ned og tager de livgivende næringssalte med sig. Dette gør, at overfladelaget i det åbne hav i løbet af ganske få uger “støvsuges” for næringssalte, og at algemængden hurtigt aftager. Samtidig betyder nedsynkningen af døde alger til bundlaget, at dette udsættes for risikoen for iltsvind, da forrådnelsen af algerne forbruger vandets ilt.

På e-dyk.dk kan du købe nye badesko. Vores tilbud er nok de bedste i Danmark.

En algeopblomstring kræver også, at det velblandede og lysrige overfladelag er relativt tyndt. Kraftig opblomstring af eksempelvis blågrønalger i sommermånederne ses derfor mest i de stille, varme og solrige perioder og oftest i kystnære og lavvandede områder, hvor næringssalte til stadighed er tilgængelige.
Dette er årsagen til, at man ofte kan se skarpe fronter med algeholdigt vand på den ene side og algefrit vand på den anden.

Store mængder skum ved den jyske vestkyst i 2000 dannet af stilkalgen Phaeocystis.
Foto: Poul Brinch Madsen, Ribe Amt. Brune plamager af blågrønalgen Nodularia på vandoverfladen i Niva bugt.
Foto: Lars A. Angantyr, Frederiksborg Amt. Algeopblomstring i overfladen i Karrebæksminde Fjord.
Foto: Beth Søborg, Storstrøms Amt. Blåmuslinger kan ophobe giftstoffer fra alger. Muslingefiskeriet bliver af og til lukket på grund af risikoen for DSP-gifte i muslingerne.
Foto: Ole Schou Hansen. En skarpt optrukket ‘algefront’ nord for Hornbæk, fanget af forskningschef Anne Mette K. Jørgensen, der fortæller, ” til højre i billederne (dvs. mod nord) er vand fra Østersøen og Øresund med alger i en nordvestgående strøm. Til venstre er idvand (Kattegatvand) uden alger. Grænsen mellem de to vandmasser ramte kysten ved Ellekildehage, dvs. vest for Ellekilde var badevandet algefrit.”

Læs mere i Brochuren 423KB PDF (link fjernet)

Retur til Gode tips
Køb dit udstyr direkte på edyk.dk

Børn elsker også vandet og snorkling
Største samling af dykkerrelaterede links