Hundested Havn

Hundested Havn

Tilkørsel

BEMÆRK – Der foregår ombygning af havneområdet i Hundested (marts 2003).
Dykning frarådes indtil ombygningen er færdig.
Hvordan det påvirker fremtidig dykning i området vides ikke.
Inskørselsvejen
Hundested Havn lyder for de fleste ikke som et godt dyksted, men der tager de helt fejl. Her i den nedlagte færgehavn er der op til 10 meter dybt og en meget flot begroning på pæle og spuns i de gamle færgelejer.

Se badesko til børn hos edyk.dk

På øverste billede kan du se tilkørselsvejen, der ligger i den SV-lige del af havnen.

Indkørsel til p-pladsen
P-forholdene ved dykstedet er helt fantastiske.

HUSK inden du dykker, at få tilladelse fra havnekontoret. Telefon 47937234.

P-Pladsen
Parkerer du længst muligt væk fra den gamle terminal er du lige ved dykstedet. Med mindre du vil hoppe direkte ned i færgelejet.

Stedet er ideelt til uddannelse, da der er lavt vand med en rimelig fast bund.

Her kan du gå i vandet
Vejen ned til vandet er lidt stenet. Pas specielt på det sidste stykke vej, hvor der kan være meget glat. Til gengæld er der flad sandbund lige så snart du har klaret de store sten i vandkanten.

Her kan du også hoppe i det blå
U/V-guiden skriver: “Stedet er egnet til alle dykkertyper. Et flot kuperet naturområde med masser af fisk. Det er muligt at dykke ved alle vindretninger undtagen SV-vind. Uden for bassinet over mod fiskefabrikken er der masser af fisk i et flot kuperet naturområde.”

Pas på stenene som kan være glatte
Et kig mod det bedste område at komme i og ud af vandet. Området over mod fiskefabrikken er på ydersiden af denne mole. Indersiden er inde i den gamle færgehavn. Færgeleje
Det er spændende at dykke ind i de nedlagte færgelejer, hvor du blandt andet finder flotte søanemoner på pælene. Dybden falder brat fra ca. 3 meter under kajen til 8-9 meter i selve færgelejet.

Indsejlingen
Et kig mod SV. Blæser det her fra kan det anbefales at køre til for eksempel Hornbæk plantage i stedet.

God fornøjelse på et dejligt dyksted.