Advarsel

ADVARSEL

14/4-05 Der er nu dykforbud i området – Læs mere.

I bladet DYK nr. 3 marts 2000 beskriver en af bladets medarbejdere et dyk i Kronborghullet eller som det også kaldes Kronborg bugten. Den form for dyk bladets medarbejder beskriver burde aldrig under nogen omstændigheder finde sted i det område.
I henhold til søkort over området er sejlads med mindre både samt dykning forbudt i området.

Overskriften lyder: “Kronborghullet er en af nordsjællændernes få oplagte muligheder for at komme på dybt vand fra strandkanten og derfor er lokaliteten også populær. Her kan man tæt på kysten nå 30 meters dybde og se både stenrev og muslingebanker samt møde masser af fisk”.

Det er ganske korrekt, at det er et spændende og dejligt sted at dykke. Desuden bliver dybden i området tæt på land hurtigt stor. Kronborgbugten
Men havde vedkommende medarbejder tænkt sig bare lidt om og opført sig sikkerhedsmæssigt fornuftigt, så havde han inden dykket indhentet lokal erfaring eller som minimum vurderet området inden han dykkede ud i det. Havde bladets medarbejder spurgt lokal kendte dykkere ville han helt sikkert være blevet informeret om, at man i området ikke skal dykke dybere end 7 til maksimalt 8 meter for at undgå at komme i nærheden af færgerne. Tilsyneladende var denne normale sikkerhedsregel ikke overholdt, men man skal ikke være mange minutter i Kronborg bugten, før man ser den første af de mange færger, der hele døgnet sejler til og fra Helsingborg. Afhængig af strømmen i området manøvrerer færgerne ofte tæt på land i området, netop fordi der er stor dybde helt tæt ind under land. At færgerne ikke er tæt på land mens man klæder om, betyder ikke at de holder sig væk hele tiden. Strømmen kan skifte, der kan komme et andet skib de skal gå af vejen for, vinden kan friske op ja der er mange faktorer skibsførerne skal tage hensyn til, når de besejler dette område. Skulle de også til at tage hensyn til dykkere i deres sejladsområde, ville det kunne blive rigtigt “spændende”. Forestil dig at stå på broen af en færge og så se bobler bryde overfladen i din sejlretning…….

Jeg er sikker på, at selv om du aldrig har sat en fod på et skibs bro, så kan du sætte dig ind i de tanker, der må gå igennem den stakkels ansvarshavende hjerne. Hvor er de? Hvor dybt er de? Hvor mange er der? Er der andre?

Bliver fanden nu ikke malet på væggen? Vi har jo altid bøje med når vi dykker! Fint nok – alle der har bare den mindste erfaring fra området ved, at der næsten altid er strøm i området. En ting er hvor bøjen er, en anden hvor boblerne kommer op. Der ud over er linen til bøjen jo aldrig lige ret over dykkeren, så jeg kan garantere fra personlig erfaring, at alle før nævnte samt mange flere tanker farer igennem hjernen på manden, der har vagt på broen. Ud over dykkerne, har han jo også ansvaret for at skibet kommer sikkert i havn.

Der er mange dykkere ved kronborg bugten
At der under dykket opdages ting, der er faldet over bord fra færgerne burde med det sammen have fået alle alarmklokker til at ringe – JEG ER I ET OMRÅDE HVOR DER SEJLER FÆRGER OVER MIG! I en sådan situation skulle man tro turboen blev slået til og kursen sat direkte mod land for at komme væk fra området, men ak nej som han skriver “Da vi havde svømmet lidt rundt og kigget på de mange ting, som i tidens løb var blevet “tabt” overbord fra færgerne, var det ved at være tid til at vende tilbage til de lidt lavere dybder.”

At man, formentlig inden dykket fandt sted, havde hørt rygter om dykkere, der af vanvare dukkede op foran færgerne afskrækkede heller ingen. Helt beroliget blev man tilsyneladende efter en opringning til havnekontoret, hvor man kort havde svaret, at man ikke havde nogen erindring om problemer med sportsdykkere. HALLO – kunne det tænkes, at der ikke kunne erindres noget fordi dykkerne i området normalt opfører sig fornuftigt. Jeg har nu i mange år haft fornøjelsen af at sende dykkere til Kronborg for at nyde det dejlige dykområde, men har ikke glemt hvordan der blev dykket i området for 2-3 år siden. På det tidspunkt var vi meget tæt på, at der blev totalt dykforbud i Kronborg bugten fordi der var flere tilfælde af dykkere, der dykkede ude under færgerne. Efter en meget kraftig opfordring fra den daværende havnefoged og jævnlige besøg af havnebetjente i området fandt de dykkere, der absolut ville dybt andre mere fornuftige steder at dykke. Jeg håber ikke, at der på baggrund af artiklen i DYK nu igen skal blive snak om at lukke dette pragtfulde dyksted og opfordrer her med alle fornuftige dykkere, og dem er der heldigvis flest af, til også i fremtiden at være med til at dykke sikkert i Kronborg bugten og vejlede eller eventuelt stoppe dykkere, der har planlagt at dykke dybere en maksimalt 8 meter i området.

Det er altid bedre at forebygge end helbrede og det kan være meget svært at helbrede en påsejling.

René Nielsen Dykkercentret.