Dykkerudstyr – godkendelse af udstyr

Godkendelse af dykkerudstyr

I Danmark skal næsten alt dykkerudstyr være godkendt.
Køber du udstyr i udlandet skal du være opmærksom på, om udstyret et godkendt til benyttelse i Danmark. Udstyr med CE-mærkning vil automatisk blive godkendt i Danmark.
I “Bekendtgørelse om dykkermateriel” kan du læse alt om hvad og hvordan det skal godkendes.
Er du i tvivl kan du henvende dig i en af Dykkercentrets forretninger eller til Søfartsstyrelsen på telefon 39174400.

BEMÆRK – Du bør med hensyn til regulatorer (reduktions- og doseringsventiler) være opmærksom på, at der findes godkendte regulatorer, der kun bør benyttes i vand varmere end 10 grader celsius! I Danmark bør denne form for regulator kun benyttes på lave dybder om sommeren – husk vandtemperaturen under springlaget er 5 grader hele året.
Regulatorer skal derfor være godkendt efter den nyeste EN-250 2000 norm for regulatorer til koldt vand og IKKE den gamle EN-250, hvor “koldtvands” regulatorer blev godkendt ved 10 grader.

Udstyr der var godkendt efter de gamle regler kan sælges, udlejes og udlånes ind til 1. december 2000. Efter denne dato er det ikke længere lovligt at sælge, udleje eller udlåne.

Orientering fra Søfartsstyrelsen
Ændring af bekendtgørelsen om dykkermateriel.
Den 1. marts blev bekendtgørelse nr. 823 af 5. november 1999 om dykkermateriel ændret ved bekendtgørelse nr. 71 af 8. februar 2002 om ændring om bekendtgørelse om dykkermateriel således, at alle typegodkendelser udstedt i henhold til den forrige bekendtgørelse om dykkermateriel (Bekendtgørelse nr. 29 af 15. januar 1988 om dykkermateriel) kun gyldige til den 1. december 2000.
Dette medfører blandt andet at de typegodkendelser som Søfartsstyrelsen i 1998 udstedte til Dansk Sportsdykker Forbund, hvor en række Buddy-veste blev godkendt som “redningsdragte velegnet til dykning” ikke længere er gældende. Disse redningsdragter var godkendt i henhold til bekendtgørelse nr. 29 af 15. januar 1998 om dykkermateriel §3 og §43.
Søfartsstyrelsen har derfor henstillet til Dansk Sportsdykker Forbund, at forbundet meddeler sine samarbejdspartnere at de ovennævnte typegodkendelser ikke længere er gyldige, samt henstiller til disse at ophøre med at markedsføre vestene som “redningsdragte velegnet til dykning”, da værnemiddeldirektivet forudsætter, at veste der markedsføres som “redningsdragte velegnet til dykning” skal være CE-mærkede som dette.

Følgende er uddrag af “Bekendtgørelse om dykkermateriel”:

§5. Til en SCUBA-udrustning, der anvendes med atmosfærisk luft som åndemiddel, og som anvendes markedsføres, udlånes eller udlejes til rekreativ dykning, skal følgende udstyr være CE-mærket efter regler fastsat af Arbejdstilsynet eller af en EU- eller EØS-medlemsstat i henhold til værnemiddeldirektivet:
1) åndemiddelkilde med tilhørende sikkerhedsfunktion, (flaske med ventil og manometer)
2) bæresele med fastgørelsesarrangement, (vest eller rygskjold)*
3) reduktions- og doseringsventiler, (lungeautomat / regulator)*
4) hjelm, helmaske eller halvmaske, dersom bidemundstykke anvendes, (maske)*
5) slangeforbindelser med nødvendig armatur,
6) redningsdragt velegnet til dykning, (CBRD – kombineret opdrifts- og redningsanordning)*
7) afbalanceringsvest og
8) instruktion om anvendelse og vedligeholdelse med dansk tekst.

§30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 1999.
Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 29 af 15. januar 1988 om dykkermateriel. Bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 29 af 15. januar 1988 finder dog fortsat anvendelse på offshoredykning, som defineret i §2 af denne bekendtgørelse. Attester udstedt i medfør af nævnte bekendtgørelse bevarer gyldigheden indtil den udløbsdato, som er anført på aftalen, ligesom udstyr mv., der er godkendt til erhvervsdykning i medfør af nævnte bekendtgørelse, bevarer sin godkendelse indtil udløbsdatoen.
Stk. 4 Dykkermateriel, der i henhold til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 29 af 15. januar 1988 om dykkermateriel krævedes typegodkendt, kan markedsføres, udlånes og udlejes indtil den 1. december 2000 og må fortsat anvendes til rekreativ dykning.

* Forklaring i parentes ikke fra Bekendtgørelse om dykkermateriel