Dykkercomputer download udstyr

Data Trak til Søværnets Teknikskole Dykkercentret skænker Søværnets Teknikskole udstyr til dataoverførsel fra Uwatec dykkercomputere.
For at være med til at sikre endnu bedre information om baggrunden for tryksfaldssyge samt andre dykkerrelaterede ulykker hos Danske dykkere, har Dykkercentret overrakt Søværnets Teknikskole udstyr til at downloade informationer fra Uwatec dykkercomputere. Udstyret stiller personalet fra Teknikskolen i stand til fuldkommen nøjagtigt at se, hvordan ulykkesdykket har fundet sted. Udstyret giver mulighed for meget detaljeret aflæsning af blandt andet dybde, dyktid, temperatur, luftforbrug, arbejdsbelastning, nedstignings- og opstigningshastighed, forbelastning og eventuelle dekompressionsinformationer.
Med det nye udstyr, vil der blive meget større mulighed for at analysere den enkelte ulykke, for på den måde at medvirke til at opklaring ulykken. Samtidig vil informationerne kunne gengives i ulykkesstatistikkerne, der udarbejdes af Søfartsstyrelsen. Det er håbet at udstyret på sigt vil være med til at kunne give grundlag for mere sikre retningslinier for sikker dykning.