Nitrox normer

Nitrox normer Jeg vil hermed opfordre til at I informerer de danske dykkere om de kommende regler for dykning med nitrox uanset blandingsforhold. Baggrunden for dette er den almindelige manglende viden om de kommende normer, der vil være gældende for alle EU medlemslande inkluderet Danmark.
Normerne kommer til at hedde EN144-3 for flasker og ventiler samt EN13949 for regulatorer. Juli 2002 forelå final draft for begge normer i form af prEN144-3 og prEN13949. Der foreligger altså allerede nu helt klare retningslinier for udstyrets udformning og krav for test af udstyret før godkendelse til brug med nitrox. Ventil og regulatortilslutning vil være forskellig fra den almindelige nuværende EN-250 tilslutning, der gælder for luft. Det vil derfor ikke være muligt/lovligt at benytte luft godkendt udstyr til nitrox, når normerne træder i kraft.
Disse informationer er af den ene eller anden grund ikke videreformidlet til de danske dykkere af hverken presse eller andre dykkercentre, hvilket ikke er rimeligt da en del investerer i udstyr, de om meget kort tid ikke må benytte til det de har købt det til.
For nuværende er Aqualung de eneste vi har information om, der i nærmeste fremtid vil kunne levere udstyr fremstillet og godkendt efter de nye regler.