NASE styrker sin position i Danmark

NASE styrker sin position i Danmark.

Hans Ole Arnoldus og René A. Nielsen gennemførte i juni 2002 Instruktør Træner kursus ved NASE Worldwide i USA.
Hans Ole Arnoldus bestod som Instruktør Træner og René A. Nielsen blev udpeget som Regional Training Director for Skandinavien.

Instruktør Træner Hans Ole Arnoldus gennemfører det første NASE instruktør kursus i juli måned.

René A. Nielsen vil som Regional Training Director hjælpe og vejlede de 86 Danske NASE medlemmer med at sikre den højeste kvalitet og sikkerhed i undervisning samt tilknyttede dykke aktiviteter.

Med nyt management er NASE Worldwide forrest i udviklingen inden for dykker undervisningsorganisationer. Certifikaterne til verdens mest omfattende dykker kursusprogram bestilles i dag fuldkommen elektronisk via Internettet.
Samtidig bryder NASE med alle andre kommercielle uddannelsesorganisationer ved udelukkende at koncentrere undervisningen om dykning og ikke som tidligere dykning og salg. I praksis vil det blandt andet komme til udtryk ved, at det ikke længere kræves, at NASE træningsfaciliteter skal være tilknyttet en butik. En NASE træningsfacilitet skal udelukkende kunne koncentrere sig om, at uddanne dykkere efter de højeste kvalitets- og sikkerhedsmæssige krav.

På nedenstående billede ses fra højre mod venstre: Hans Ole Arnoldus (Instruktør Træner), Darwin Rice (NASE President), Rusty Whiting (Instruktør Træner), Julius Wiggins (Instruktør Træner), Sergio Smith (Regional Training Director), René A. Nielsen (Regional Training Director), Darrel Mock (NASE Customs Service)

ITP kursus 2002 NASE Worldwide USA            NASE Worldwide