Måling af badevandskvalitet med IoT

Overvågning af badevandskvalitet med IoT reducerer omkostningerne, forbedrer dækningen og giver realtidsmålinger. Brug af IoT-teknologi tilbyder rig datasæt og alarmering i realtid ved badevand eller forurening.

Havet, floder og søer bruges til en lang række rekreative aktiviteter, herunder svømning, dykning, fiskeri og sejlads. Kvaliteten af ​​badevandet er ikke kun afgørende af folkesundhedsmæssige årsager; det rene og forureningsfrie vand er nødvendigt for at opretholde akvatiske økosystemer.

Mand iført svømmefødder under vandet i IoT kvalificeret badevand
Mand iført svømmefødder som kan købes på edyk.dk. Se også vores udvalg af badesko til børn og voksne

Traditionel metode for måling af badevand

Når myndigheder måler badevand, henviser de typisk til EU’s badebadevirektiv 2006/7 / EF-standard, der måler følgende:

  • Intestinal enterokokker (IE)
  • Escherichia coli (EC)

De konventionelle tilgange til måling af badevandskvalitet kræver prøver, reagenser og lab-arbejde.

Vigtigheden af ​​at måle disse to punkter vedrører i virkeligheden folkesundhed og at mindske risikoen for mave-tarm-sygdomme og relaterede sundhedsrisici. Kilder til forurenet vand og fækalmateriale inkluderer ubehandlet kloakudfald eller nød- / stormoverløb. Fækale coliformer i vand kan også eksistere ved siden af ​​landbrugsjord med høje husdyrtætheder.

Det skriver Manx Technology Group.

Mange myndigheder vil også vælge at måle:

  • BOD – Biologisk iltbehov – BOD bestemmer koncentrationen af ​​organisk stof, der bestemmer ‘iltbehovet’ – hvilket påvirker niveauerne af opløst ilt.
  • COD – kemisk iltbehov – COD er ​​en alternativ test for BOD og kan bruges til at teste spildevand, der er for giftigt til BOD-test.
  • TOC – Samlet organisk kulstof – Måler det totale antal kulstof i organiske forbindelser i vand.

Det skriver Manx Technology Group.

Den traditionelle tilgang til måling af coliforme bakterier
De nuværende fremgangsmåder til måling af badevandskvalitet involverer udtagning af prøver af vandet, inkubering i laboratoriet, anvendelse af et reagens og derefter anvendelse af en komparator til bestemmelse af tællingerne. Analyseprocessen kan tage alt fra 12 til 48 timer, op til flere dage (afhængigt af sælgeren), mens coliformerne vokser og metaboliseres.

De to anbefalede standarder for udførelse af disse målinger inkluderer:

ISO 7899-1 – Vandkvalitet – Påvisning og tælling af intestinale enterokokker ISO 9308-3: 1998 – Vandkvalitet – Påvisning og tælling af Escherichia coli og coliforme bakterier.

Ideex er et firma, der fremstiller testkits (Colilert), der kan kontrollere forekomsten af ​​coliforme bakterier.

Det skriver Manx Technology Group.

Ulemper ved traditionelle målinger

  • Der er et forsinkelse mellem fra da målingen blev foretaget til når resultaterne modtages.
  • Fejlfrekvensen kan være så høj som 15%.
  • Alarmer i realtid og regelmæssige intervaller af test er ikke mulige.
  • Håndtering / opbevaring kan påvirke læsning og tilføje, hvad der er en allerede manuel proces.

Det skriver Manx Technology Group.

Hvad kan IoT gøre for måling af badvand

Internet of Things (IoT) sensorer til badning / spildevandsovervågning Internet of Things (IoT) -teknologi muliggør nye, automatiserede måder at måle badevandskvaliteten i realtid med resultaterne, der transmitteres trådløst.

Disse nye metoder til måling af badevandskvalitet med IoT-sensorer kan bruges til at komplementere eksisterende måleaktivitet (sammen med traditionelle metoder) – eller distribueres langs kystlinjen eller vandmassen for at give et rigere datasæt, hvilket angiver tendenser og potentielt kilden til enhver forurening. Det skriver Manx Technology Group.

Tak fordi du læser med hos Dykcen / edyk.dk